Textos legals

Tot l'apartat legal del nostre lloc web de la Tarraco Arena.

·

 

Avís Legal

OBJECTE

El present avís legal regula l'ús i utilització del lloc web tarracoarena.com del qual és titular AGÈNCIA DE PUBLICITAT INTERNACIONAL CATALANA, S.L.

La navegació pel lloc web li atribueix la condició d'USUARI d'aquest i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part d'AGÈNCIA DE PUBLICITAT INTERNACIONAL CATALANA, S.L., cas en el qual es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d'aquest lloc web.

L'usuari, a més, s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, i respondrà enfront d'AGÈNCIA DE PUBLICITAT INTERNACIONAL CATALANA, S.L. o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l'autoritzada està expressament prohibida, podent AGÈNCIA DE PUBLICITAT INTERNACIONAL CATALANA, S.L. denegar o retirar l'accés i el seu ús en qualsevol moment.

1. IDENTIFICACIÓ

AGÈNCIA DE PUBLICITAT INTERNACIONAL CATALANA, S.L., en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informa que:

 • La seva denominació social és: AGÈNCIA DE PUBLICITAT INTERNACIONAL CATALANA, S.L.
 • El seu nom comercial és: TARRACO ARENA
 • El seu CIF és: B64464332
 • El seu domicili social és a: C/ MALLORCA, 18, 43001 TARRAGONA
 • Està inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona · Tom: 2270 Foli: 156 · Full nº T-45937

2. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Telef. 977211985
 • Email: administracion@tarracoarena.com
 • Adreça postal: C/ MALLORCA, 18, 43001 TARRAGONA

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i TARRACO ARENA es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i les seves informacions són d'accés lliure i gratuït. No obstant això, TARRACO ARENA pot condicionar la utilització d' alguns dels serveis oferts a la seva web a la prèvia formalització del corresponent contracte de prestació de serveis sota llicències. L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a TARRACO ARENA i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de TARRACO ARENA i a no emprar-los per, entre d'altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de TARRACO ARENA o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals TARRACO ARENA presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de TARRACO ARENA o de tercers i, si s' escau, extreure'n informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de TARRACO ARENA o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, TARRACO ARENA o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi hagi la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a TARRACO ARENA sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d' explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si s'escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de TARRACO ARENA, sense que es pugui entendre que l'ús o accés a aquest atribueixi a l'usuari cap dret sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l' existència de relacions entre TARRACO ARENA i el propietari del lloc web en què s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de TARRACO ARENA dels seus continguts o serveis.

TARRACO ARENA no es responsabilitza de l'ús que cada usuari els doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

3.1 EXCLUSIÓ DE RESPOSABILITAT EN L' ACCÉS I LA UTILITZACIÓ DE LA WEB

El propietari del web exclou qualsevol responsabilitat relacionada amb la disponibilitat, fiabilitat i continuïtat del lloc web, encara que sempre intentés restablir com més aviat millor la interrupció i en la mesura de les seves possibilitats disposar de mitjans alternatius.

TARRACO ARENA exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
 2. La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a mode exemplificatiu, TARRACO ARENA no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, TARRACO ARENA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. TARRACO ARENA no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. TARRACO ARENA no es responsabilitza de l' establiment d' hipervincles per part de tercers.

3.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació a TARRACO ARENA identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

3.3 PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

·

 

 

· Política de Privacitat

 

4.1 INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 • Responsable: AGENCIA DE PUBLICITAT INTERNACIONAL CATALANA, S.L.
 • Finalitat: Prestar els serveis demanats, mantenir comunicacions per a la consecució d'aquests i mantenir-lo informat sobre la nostra activitat en general.
 • Legitimació: Execució d'un contracte. Consentiment de l'interessat. Interès legítim.
 • Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
 • Drets: Tenen dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l'adreça administracion@tarracoarena.com  

4.2. INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: AGÈNCIA DE PUBLICITAT INTERNACIONAL CATALANA, S.L. – NIF: B64464332 – Adreça postal: C/ MALLORCA, 18, 43001 TARRAGONA – TARRAGONA Telèfon: 977211985 – Correu electrònic: administracion@tarracoarena.com

¿Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En AGÈNCIA DE PUBLICITAT INTERNACIONAL CATALANA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar-li els serveis concertats, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, mantenir comunicacions a prop dels mateixos, així com l'enviament de comunicacions inclusives per correu electrònic, per mantenir-lo informat sobre la nostra activitat en general. ¿Per quant temps conservarem les seves dades? Les dades es conservaran mentre no demani la seva supressió, i en qualsevol cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

¿Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: Prestació dels serveis demanats
 • Consentiment de l'interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre la nostra activitat en general.

¿A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, llevat del supòsit de petició de pagament ajornat o per obligació legal. En el supòsit de pagament ajornat l'usuari accepta que totes les seves dades de caràcter personal siguin íntegrament cedites a Aplazame des del moment en què l'usuari hagi iniciat la contractació del servei de pagament ajornat ofert per aquesta última en el moment d'elegir la forma de pagament. Aquesta acceptació s'estén a terceres entitats que haguessin d'accedir als fitxers per al bon fi del contracte.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

¿Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en AGÈNCIA DE PUBLICITAT INTERNACIONAL CATALANA, S.L. estem tractant dades personals que les concernen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a demanar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, demanar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran demanar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas AGÈNCIA DE PUBLICITAT INTERNACIONAL CATALANA, S.L. deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: enviant un correu electrònic a administracion@tarracoarena.com o una carta a C/ MALLORCA, 18, 43001 TARRAGONA

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es

·

 

Condicions Generals

Les presents Condicions Generals de Contractació (en endavant, "les Condicions Generals" o CG ) regeixen l'accés i la utilització del lloc web accessible a través del nom de domini tarracoarena.com. El simple accés al Lloc Web, atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari (en endavant, "l'Usuari") i implica l'acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. En cas de no estar d'acord amb aquestes Condicions Generals, l'Usuari ha d'abandonar qualsevol transacció de compra d'entrades a través dels Canals de Venda. Amb l'acceptació de les presents Condicions Generals, l'Usuari manifesta:

 • Que ha llegit, entén i comprèn el contingut del present document.
 • Que té capacitat legal suficient per contractar.
 • Que assumeix la totalitat de les obligacions que el present document disposa.

1. INFORMACIÓ GENERAL

Tarraco Arena, es reserva el dret d'anul·lar qualsevol operació i/o cancel·lar el compte de l'Usuari quan hi hagi sospites, indicis o evidències raonables que aquesta s'ha realitzat incompliment les disposicions d'aquestes Condicions Generals d'Ús, sense previ avís.

Així mateix, Tarraco Arena, es reserva el dret d'anul·lar les entrades si raonablement es pogués considerar que la compra s'ha realitzat de forma fraudulenta.

L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a Tarraco Arena, davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se, quantes accions en dret li corresponguin.

2. CONTINGUTS I SERVEIS ENLLAÇATS

El Lloc Web pot contenir enllaços, que permeti a l'usuari accedir a altres pàgines que no són promocionades en cap cas per Tarraco Arena i, per tant, no es fa responsable pels danys que la seva il·legalitat, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat puguin produir a l'Usuari o a qualsevol tercer. No obstant això, Tarraco Arena, fa els majors esforços per prevenir aquestes circumstàncies i tan bon punt tingui coneixement efectiu de les mateixes procedir a la seva supressió.

3. CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

Les característiques principals dels espectacles i/o esdeveniments oferts per Tarraco Arena es poden consultar a través del Lloc Web en la pròpia fitxa descriptiva amb la qual es presenten.

L'adquisició d'entrades es regeix per les presents Condicions Generals, per qualsevol classe de termes i condicions especials que puguin publicar-se al Lloc Web i especificar-se a l'email de confirmació de compra i, si s'escau, pels termes i condicions dels organitzadors o promotors, que es podran consultar en les seves respectives webs.

L'Usuari podrà formalitzar el Contracte a l'espanyol (castellà), així com en altres llengües quan aquesta opció estigui disponible.

3. VENDA D'ENTRADES

La pàgina Web mostra el procés de compra i sempre abans de finalitzar el mateix, l'usuari disposa de tota la informació relativa al preu final, i el desglossament d'impostos i increments o descomptes als quals pot tenir dret l'usuari.

Per realitzar una compra, l'Usuari haurà d'identificar-se únicament amb una adreça de correu electrònic vàlida. En aquest cas les dades que faciliti l'Usuari en el procés de compra d'entrades no seran emmagatzemades com a dades d'Usuari Registrat, si bé seran tractades de conformitat amb l'establert en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. Podeu consultar la nostra Política de privacitat i consentiment de cookies aquí.

Si el procés de compra es completa correctament, la compra serà confirmada en pantalla, facilitant el nombre de localitzador de la mateixa, que identifica de manera única la compra efectuada. Addicionalment, l'Usuari rebrà, a l'adreça de correu electrònic facilitada, un email de confirmació de compra.

Les entrades es podran imprimir directament per l'usuari, o descarregar al Wallet del telèfon mòbil, des de la pantalla de confirmació o des de l'email de confirmació de compra. En aquest sentit, l'usuari és l'únic responsable de la veracitat i exactitud de la totalitat de les dades que subministra.

L'àmbit d'actuació de Tarraco Arena és el de la intermediació en la venda d'entrades, per tant, no exerceix cap control sobre els espectacles i/o esdeveniments, sobre la disponibilitat d'entrades per a aquests, ni sobre els retards, cancel·lacions o qualsevol altra eventualitat que pugui donar lloc a una reclamació, com ara les condicions de visibilitat, qualitat del so i accessibilitat entre d'altres. Tota reclamació sobre la realització, suspensió, modificació o anul·lació de l'esdeveniment contractat haurà d'adreçar-se a l'organitzador amb la presentació de l'entrada.

Per evitar pràctiques injustes en ocasions i a causa de la naturalesa i demanda de l'espectacle, es pot limitar el nombre màxim de compra de localitats per targeta de crèdit. En els esdeveniments que resulti d'aplicació es procurarà advertir d'això sempre els usuaris.

Així mateix, es prohibeix la revenda d'entrades en els termes establerts en la normativa vigent. La revenda d'entrades, així com qualsevol acte encaminat a aquesta venda il·legal, podrà ser motiu d'incautació o cancel·lació de la mateixa sense reemborsament ni qualsevol altre tipus de compensació.

4. PROCEDIMENT DE PAGAMENT

En el procés de compra, l'Usuari haurà d'indicar les dades requerides i seleccionar alguna de les modalitats de pagament que estiguin disponibles. El sistema de compra d'entrades utilitza un servidor segur i tecnologia d'encriptació. Les compres poden estan subjectes a processos de verificació i comprovacions de seguretat.

Per al cas de seleccionar la modalitat de pagament ajornat al final del procés de compra s'ha d'elegir el nombre de quotes i el dia del mes per al pagament d' aquestes quotes. Condicions de finançament: – En sol·licitar el préstec se't demanarà; realitzar el pagament d'una entrada inicial. La quantia del teu préstec serà l'import de la teva cistella menys aquesta entrada inicial. Aquesta és la quantitat que finançarem en el nombre de quotes que tries. Per exemple, un finançament a 6 mesos implicarà 7 pagaments, un en el moment de la concessió del crèdit i 6 pagaments en cadascun dels 6 mesos següents a la compra. – Els pagaments es fan amb la targeta que aporti el client a Aplazame. – L'SMS enviat per Aplazame per a la tramitació de la sol·licitud de crèdit no té cap cost per a tu.

5. PREU I DESPESES ADDICIONALS

Els preus que s'indiquen respecte a cada entrada inclouen, llevat d'indicació expressa en contra, l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), els impostos directes aplicables i, en tot cas, s'expressen en la moneda Euro (€).

6. DRET DE DESISTIMENT

L'Usuari s'ha d'assegurar, abans de tramitar la compra, de l'exactitud i adequació de les dades introduïdes, ja que no és possible la devolució de les entrades adquirides una vegada realitzada la compra. No poder assistir a l'espectacle o cometre un error en adquirir les entrades no són motius que permetin la seva devolució. Només podran anul·lar-se entrades per possibles incidències tècniques o operatives, imputables a Tarraco Arena.

En aquest sentit, l'Usuari no podrà exercitar el dret de desistiment o resolució previst en la normativa de consumidors i usuaris en estar aquest dret exclòs per als serveis relacionats amb activitats d'oci o esbarjo, d'acord amb l'establert en l'article 103 del text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

7. DRET D'ADMISSIÓ

Per a coneixement general dels usuaris, informem que el recinte de la Tarraco Arena té instal·lat un sistema de videovigilància amb la finalitat de la captació d'imatges a l'interior de les instal·lacions per a la seguretat de les persones i per al monitoratge dels recintes on es desenvolupen els esdeveniments.

En accedir al recinte, els usuaris podran ser sotmesos a un registre segons estableix la llei. No està permesa l'entrada amb tots aquells objectes que poguessin ser considerats perillosos per l'organització.

L'admissió, a més de tot l'anteriorment exposat, queda supeditada al fet de disposar d'una entrada completa i en bones condicions.

El posseïdor de l'entrada perd els seus drets en sortir del recinte.

És facultat de l'organització permetre o no l'accés al recinte un cop iniciat l'esdeveniment.

8. CANCEL·LACIÓ D'ESDEVENIMENTS

Tarraco Arena no té control sobre la suspensió o cancel·lació dels esdeveniments, la responsabilitat dels quals recau directament en l'organitzador, per la qual cosa qualsevol reclamació sobre la cancel·lació de l'esdeveniment contractat haurà d'adreçar-se a l'organitzador amb la presentació de l'entrada.

9. DEVOLUCIONS

En cas d'una reclamació de devolució, serà Tarraco Arena qui se'n responsabilitzi.

Un cop adquirida l'entrada no s'admeten canvis ni devolucions, només es retornarà l'import de l'entrada en cas de cancel·lació d'esdeveniments.

En cas de cancel·lació, l'usuari podrà sol·licitar el reemborsament en un termini no superior a 30 dies, des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació, en la forma especificada per l'organitzador per correu electrònic. Només es reemborsarà l'import de l'entrada, no essent reemborsable qualsevol altra despesa tals com a mode merament enunciatiu, despeses de gestió. Hotels, viatges, menjars, dietes, etc.

No es retornarà l'import de l'entrada en cas de cancel·lació del concert a causa de la suspensió o modificació que es produeixi un cop començat l'esdeveniment per causes fortuïtes o de força major. No es restituirà l'entrada en cas de pèrdua, deteriorament, robatori o destrucció de la mateixa.

És obligació de l'usuari llegir i conèixer les característiques i particularitats de cada esdeveniment.

10. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si alguna clàusula de les incloses en les presents Condicions Generals fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, l'esmentada declaració només afectés la disposició implicada, subsistint en tota la resta les presents Condicions. La disposició implicada es tindrà per no posada.

11. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

Les presents Condicions Generals, disponibles per a l'usuari en el lloc Web, podran ser modificades mitjançant publicació d'una nova versió actualitzada.

12. JURISDICCIÓ COMPETENT I LLEI APLICABLE

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola. Entre d'altres, pel Reial Decret Legislatiu 1/2007 de la Llei General Defensa de Consumidors i Usuaris, i la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i les normes autonòmiques vigents del lloc de celebració del contracte.

Qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Tarragona. L'usuari podrà presentar la demanda a la ciutat on tingui el seu domicili d'acord amb la legislació aplicable.

Versió: 12/06/2020

·

 

Política de Cookies

 

QUÈ SÓN LES COOKIES?

Una "Cookie" és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l'usuari, tablet, smartphone o qualsevol altre dispositiu amb informació sobre la navegació. El conjunt de "cookies", ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, i ens permet saber quines pàgines troben els nostres usuaris útils i quines no.

Aquest lloc web utilitza cookies i/o tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació quan navegues. En general, aquestes tecnologies poden servir per a finalitats molt diverses, com, per exemple, reconèixer-te com a usuari, obtenir informació sobre els teus hàbits de navegació, o personalitzar la forma en què es mostra el contingut.

TIPUS DE COOKIES

La informació que li proporcionem a continuació l' ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

 • Cookies pròpies: Són aquelles que s'envien al seu equip des dels nostres propis equips o dominis i des del qual prestem el servei que ens demana.
 • Cookies de tercers: Són aquelles que s'envien al seu equip des d'un equip o domini que no és gestionat per nosaltres, sinó per una altra entitat col·laboradora. Com, per exemple, les usades per xarxes socials, o per contingut extern com Google Maps.
 • Cookies de sessió: Són cookies temporals que romanen a l'arxiu de cookies del seu navegador fins que abandona la pàgina web, per la qual cosa cap queda registrada en el disc dur del seu ordinador. La informació obtinguda per mitjà d'aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de trànsit a la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitar-ne l'ús.
 • Cookies persistents: són emmagatzemades en el disc dur i la nostra web les llegeix cada vegada que fa una nova visita. Una cookie permanent posseeix una data d'expiració determinada. La cookie deixarà de funcionar després d'aquesta data. Aquestes cookies les utilitzem, generalment, per facilitar els serveis de registre.
 • Cookies tècniques: Són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a parts d'accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.
 • Cookies de personalització: Són aquelles que li permeten accedir al servei amb unes característiques predefinides en funció d' una sèrie de criteris, com per exemple l'idioma, el tipus de navegador a través del qual s'accedeix al servei, la configuració regional des d'on s' accedeix al servei, etc.
 • Cookies d'anàlisi: Són aquelles que, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització que fan els usuaris del servei ofertat. Per a això s'analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l'oferta de productes o serveis que li oferim.
 • Cookies publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que es poguessin incloure a la nostra pàgina web, mostrant publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.
 • Cookies de publicitat comportamental: Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l'observació continuada. Gràcies a elles, podem conèixer els hàbits de navegació a internet i mostrar-te publicitat relacionada amb el teu perfil de navegació.

¿PER QUÈ UTILITZA AQUESTA PÀGINA WEB LES COOKIES?

Aquesta pàgina web utilitza les cookies d'anàlisi i publicitàries amb les finalitats descrites a l'apartat anterior. En concret www.tarracoarena.com utilitza les cookies següents:

¿QUI UTILITZA LES COOKIES EN AQUESTA PÀGINA WEB?

La identificació de qui utilitza les cookies, el tipus de cookies utilitzades i altres detalls, s'indica a continuació:

Nota: Les cookies de tipus "Pròpies" són utilitzades només pel propietari d'aquesta web i les cookies "De tercers" són utilitzades, també, pel prestador del servei que està detallat la taula anterior.

Es pot informar de les transferències a tercers països que, si s'escau, realitzen els tercers identificats en aquesta política de cookies en les seves corresponents polítiques (vegeu els enllaços facilitats en l'apartat "Més informació" de la taula anterior).

¿COM PUC DESACTIVAR O ELIMINAR AQUESTES COOKIES?

Pot vostè permetre o bloquejar les cookies, així com esborrar les seves dades de navegació (incloses les cookies) des del navegador que vostè utilitza. Consulteu les opcions i instruccions que ofereix el seu navegador per a això. Tingui en compte que, si accepta les cookies de tercers, haurà d' eliminar-les des de les opcions del navegador.

A més, alguns Serveis poden utilitzar connectors amb xarxes socials com ara Facebook o Twitter. Quan un usuari es registra en un Servei amb credencials d'una xarxa social, autoritza la xarxa social a guardar una cookie persistent que recorda la seva identitat i li garanteix accés als Serveis fins que expiri.

L'usuari pot esborrar aquesta cookie i revocar l'accés als Serveis mitjançant xarxes socials actualitzant les seves preferències a la xarxa social que especifica.

A continuació, té disponibles els enllaços amb la informació per gestionar les cookies dels navegadors més utilitzats:

 • Firefox:http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 • Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/es-es/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
 • Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
 • Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
 • Altres navegadors: consulteu la documentació del navegador que tingui instal·lat.

COMPLEMENT D'INHABILITACIÓ PER A NAVEGADORS DE GOOGLE ANALYTICS

Si desitja rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s'enviï informació seva a Google Analitics, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d'aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Exercici de drets.

Pot conèixer i exercir els seus drets en matèria de protecció de dades accedint a la nostra Política de Privacitat.

* Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

Tornar a dalt